KULLANIM KOŞULLARI

acaipbidukkan.com  ("Web Sitesi") girmeniz ya da bu web sitesi'ndeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz kabul edilir. 

1. acaipbidukkan.com Acaip Bi Dükkan – H. Yeliz Haskurt Güvenç  (“Acaip Bi Dükkan”) tarafından yayımlanan on-line bir alışveriş sitesidir. 

2. Kullanıcı Web Sitesi'nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirildiğini kabul eder. 

3. Acaip Bi Dükkan, işbu Web Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesi'nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Web Sitesi'nin kullanımı ya da Web Sitesi'ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 

4. Acaip Bi Dükkan'ın, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Web Sitesi'nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları'nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Acaip Bi Dükkan'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir

5. Acaip Bi Dükkan, Kullanım Şartları'nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

6.Bu Web Sitesi, Acaip Bi Dükkan'ın kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Acaip Bi Dükkan, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 

7. Acaip Bi Dükkan, Web Sitesi'nin tasarımı ile Web Sitesi'ndeki tüm bilgi, fotoğraf, Acaip Bi Dükkan markası ve diğer markalar, www.acaipbidukkan.com alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Web Sitesi'nde yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Acaip Bi Dükkan'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

8. Kullanıcıların Web Sitesi'ni kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, Acaip Bi Dükkan ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Acaip Bi Dükkan söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

9. Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez. 

10.   Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz. 

11.   Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz. 

12.   İşbu kullanım şartlarında belirlenen ve Acaip Bi Dükkan tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Acaip Bi Dükkan hesabının gerek Acaip Bi Dükkan'ı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Acaip Bi Dükkan'ın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Acaip Bi Dükkan, kullanıcının üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, Web Sitesi'nde yer alan "Arkadaşlarına öner" uygulaması, spam gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kupon veya puanları da dâhil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. Acaip Bi Dükkan'in bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır. 

13.   Kullanıcılar Acaip Bi Dükkan'a ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini Web Sitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler. 

14.   Kullanıcılar siparişlerinde tek bir kampanya veya kupon kodu kullanılabilir. Kampanya ve kupon kodları birleştirilemez.

15.   Acaip Bi Dükkan, kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde, katılımcının bütün katılım verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.( Sosyal medya kampanyaları dahildir.)

16.   Acaip Bi Dükkan, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Web Sitesi'ne her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. 

ANKARA 07.02.2017